Aspekt prawny działalności detektywistycznej

Prezentujemy akty prawne dotyczące działalności detektywistycznej, a także kwestii związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

 

Art. 28c. Ograniczenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania usług detektywistycznych

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/uslugi-detektywistyczne-16936485/art-28-c

 

Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/U/D20170556Lj.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 luty 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/T/D20170556L.pdf                       
 


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001638/O/D20131638.pdf
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

http://http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000671/O/D20210671.pdf

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf