W zakresie informatyki śledczej zajmujemy się :

1. Analiza urządzeń przenośnych w kierunku oprogramowania szpiegowskiego:

  • laptopy
  • dyski
  • pendrive

2. Odzyskiwanie utraconych/skasowanych danych i wiadomości z urządzeń tablety/telefony/komputery:

  • e-mail
  • zdjęcia
  • pliki

3. Identyfikacja autorów anonimowych wiadomości e-mail.

4. Identyfikacja źródeł wycieków danych i informacji z sieci komputerów firmowych.

5. Identyfikacja i zabezpieczenie dowodów elektronicznych na urządzeniach przenośnych.

6. Analiza materiałów audio/video:

  • odszumianie
  • analiza pochodzenia materiałów multimedialnych

7. Analiza po włamaniowa logów systemowych.

 

Postać w kapturze

 

 

Wszelkie działania prowadzimy w sposób dyskretny zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych osobowych Zleceniodawcy